preskoči na sadržaj

Osnovna škola Trpanj

Login
Najava

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Kalendar rada 2018./2019.

Slikovni rezultat za kalendar rad 2018./19

Raspored zvona

Školska knjižnica

Kutak za roditelje

Korisni linkovi

 

Anketa

U kojem gradu želiš upisati srednju školu?

LiDraNo 2017

Plan i program

Zakoni i pravilnici

Vremenik pismenih ispita

Popis udžbenika

Trpanj

Vremenska prognoza
Vrijeme dodatak
YoWindow.com yr.no
Brojač posjeta
Ispis statistike od 21. 12. 2011.

Ukupno: 63736
Ovaj mjesec: 535
Ovaj tjedan: 111
Danas: 5

Flag Counter

vijesti
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Klaudija Franković / datum: 14. 11. 2018. 09:47

[OPŠIRNIJE]Okvirni vremenik pisanih provjera znanja 2018./2019. godine
Klaudija Franković / datum: 15. 10. 2018. 10:13

[OPŠIRNIJE]Kurikulum za 2018./2019. školsku godinu
Klaudija Franković / datum: 15. 10. 2018. 10:06

[OPŠIRNIJE]Godišnji plan i program rada za 2018./2019. godinu
Klaudija Franković / datum: 15. 10. 2018. 10:05

[OPŠIRNIJE]Financijski izvještaj za 2017. godinu
Klaudija Franković / datum: 16. 2. 2018. 09:21

[OPŠIRNIJE]Godišnji plan i program rada za 2017./2018. godinu
Klaudija Franković / datum: 2. 10. 2017. 08:52

[OPŠIRNIJE]Kurikulum za 2017./2018. školsku godinu
Klaudija Franković / datum: 2. 10. 2017. 08:50

[OPŠIRNIJE]Okvirni vremenik pisanih provjera znanja 2017./2018. godine
Klaudija Franković / datum: 2. 10. 2017. 08:48

ravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (od 27.10.2010.) u čl. 10. predviđa okvirni (podložan promjenama) vremenik pisanih provjera znanja koji škola objavljuje na svojoj internet stranici.

Prema tom pravilniku učenik u jednom danu može pisati jednu pisanu provjeru, a u jednom tjednu najviše četiri pisane provjere.

Okviran vremenik pisanih provjera znanja za I. polugodište školske godine 2017./2018. po razrednim odjelima:


[OPŠIRNIJE]POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
Klaudija Franković / datum: 24. 10. 2016. 09:35

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA SKOLA TRPANJ

20 240 TRPANJ

OIB: 13787440003

tel.020/743-423

fax.020/743-912

e-mail: ured@os-trpanj.skole.hr

KLASA: 602-02/16-01/22

URBROJ: 2117/1-29-01-16-1

Trpanj, 24. listopada 2016. godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

 

Poštovani,

Naručitelj Osnovna škola Trpanj, Trpanj planira obnoviti školsko dvorište, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11., 83/13., 143/13 ) za godišnju procijenjenu vrijednost iz Plana nabave manju od 200. 000 ( 500.000) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu )Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je obnova školskog dvorišta.

 

Obavijesti u vezi predmeta nabave: u slučaju mogućih nejasnoća gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zatražiti dodatne informacije i objašnjenja vezana uz Poziv na dostavu ponude.

 

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

· način izvršenja: narudžbenica/ugovor, jednokratno/sukcesivno;

· rok izvršenja: x dana od dana primitka narudžbenice/stupanja ugovora na snagu;

· rok trajanja ugovora: x dana/mjeseci;

· rok valjanosti ponude: x dana od dana otvaranja ponude;

· mjesto izvršenja: sukladno lokacijama navedenim u Troškovniku iz ovog Poziva;

· rok, način i uvjeti plaćanja: x dana od dana primitka valjanog računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja OŠ Trpanj, Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj s naznakom na računu: ,, račun za predmet nabave ____ ,,;

· cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja: cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijena ponude s PDV-om

· kriterij odabira ponuda (uz obvezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtijeva) najniža cijena;

· dokazi sposobnosti: dokazi sposobnosti mogu biti dostavljeni kao preslika izvornika.

Preslikom se može smatrati i ispis elektroničke isprave, koji nije ovjeren.

· ostalo: jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odredbe o ugovornoj kazni

 

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

 

Ponuda treba sadržavati:

· Ponudbeni list ( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);

· Troškovnik ( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);

· Dokazi (traženi dokumenti sposobnosti)

 

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva za dostavu ponude.

 

Molimo da vašu ponudu dostavite:

· rok za dostavu ponude: ponudu je potrebno dostaviti do 15 sati dana 2. studeni 2016. godine.

· način dostave ponude: npr. osobno, poštom s naznakom na omotnici ponuda za školsko dvorište, e-mailom, telefaksom

· mjesto dostave ponude: npr. tajništvo škole na adresi naručitelja, e-mail adresa, telefaks

Otvaranje ponuda po Zakonu o javnoj nabavi za bagatelnu nabavu nije javno.

 

5. OSTALO:

· Obavijest u vezi predmeta nabave: kontakt osoba : Klaudija Franković, 020/743 423

· Obavijest o rezultatima predmeta nabave: Pisanu obavijest o rezultatima nabave

Naručitelj će dostaviti u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

 

· Gospodarski subjekti koji su dostavili svoju ponudu a nisu odabrani nemaju pravo žalbe Državnoj komisiji za provođenje postupaka javne nabave.

 

S poštovanjem,

 

 

Ravnatelj

 

 


[OPŠIRNIJE]Godišnji plan i program rada za 2016./2017. godinu
Klaudija Franković / datum: 30. 9. 2016. 12:53

[OPŠIRNIJE]Kurikulum za 2016./2017. školsku godinu
Klaudija Franković / datum: 30. 9. 2016. 12:43

[OPŠIRNIJE]Okvirni vremenik pisanih provjera znanja 2016./2017. godine
Klaudija Franković / datum: 27. 9. 2016. 11:00

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (od 27.10.2010.) u čl. 10. predviđa okvirni (podložan promjenama) vremenik pisanih provjera znanja koji škola objavljuje na svojoj internet stranici.

Prema tom pravilniku učenik u jednom danu može pisati jednu pisanu provjeru, a u jednom tjednu najviše četiri pisane provjere.

Okviran vremenik pisanih provjera znanja za I. polugodište školske godine 2016./2017. po razrednim odjelima:


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za vanjskog pružatelja usluga čišćenja
Klaudija Franković / datum: 12. 9. 2016. 10:16

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO – NERETVANSKA

OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ

Trpanj, Kralja Tomislava 41

KLASA: 602-02/16-05/29

URBROJ: 2117/1-29-05-16-13

Trpanj,  8. rujan  2016.

Temeljem interne Odluke ravnatelja  OŠ Trpanj, Trpanj o nabavi robe, usluga i radova od  rujna 2016. , usvojene na 28. sjednici Školskog odbora 8. rujna 2016., Osnovna škola Trpanj upućuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za vanjskog pružatelja usluga čišćenja u 2016./17. godini

1. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (KLASA: 602-02/14-06/00411,URBROJ: 533-25-15-0005) upućujemo vam javni poziv za prikupljanje ponude:

2. Za pružanje usluge čišćenja unutarnjeg i vanjskog prostora, školske dvorane trebamo jednu osobu na puno radno vrijeme ( 8 sati dnevno) za čišćenje i održavanje površine od 1550 m2 + 290 m2 za svaki radni dan u tjednu od ponedjeljka do petka zbog specifičnosti rada u školstvu.

3.Molimo da nam specificirate sve troškove pružanja vaše usluge za puno radno vrijeme  ( plaća zaposlenika, prijevoz) u OŠ Trpanj, Trpanj.

4. Rok za prikupljanje ponuda za nabavu usluga je 7 dana.

5. Kriterij za odabir je najniža cijena.

 

Ponude možete slati poštom na adresu:

Osnovna škola Trpanj, Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj

S naznakom ,,Ne otvaraj“

Ili na fax: 020/743 912

Ili mail: ostrpanj@gmail.com


[OPŠIRNIJE]Okvirni vremenik pisanih provjera znanja 2015./2016. godine_drugo polugodište
Klaudija Franković / datum: 15. 1. 2016. 09:49

[OPŠIRNIJE]Odluka o imenovanju osobe zadužene za praćenje potrošnje energije
Klaudija Franković / datum: 31. 12. 2015. 12:50

[OPŠIRNIJE]Godišnji plan i program rada za 2015./2016. godinu
Klaudija Franković / datum: 29. 9. 2015. 11:05

[OPŠIRNIJE]Kurikulum za 2015./2016. školsku godinu
Klaudija Franković / datum: 29. 9. 2015. 11:01

Cilj je i zadatak školskog kurikuluma omogućiti stjecanje široke razine općeg odgoja i obrazovanja, stjecanje temeljnih znanja potrebnih čovjeku za život i mogućnost daljnjeg školovanja. Opće obrazovanje podrazumijeva primjenu najdjelotvornijih načina poučavanja odgojno-obrazovnim sadržajima koji su temelj za razvijanje intelektualnih, društvenih, estetskih, stvaralačkih, moralnih, tjelesnih i drugih sposobnosti, te razvijanje praktičnih vještina i odlika osobnosti. Potrebno je stvoriti novu kulturu ponašanja koja će pridonijeti razvoju aktivnih i odgovornih pojedinaca, otvorenih za promjene, motiviranih i osposobljenih za cjeloživotno učenje. Razvijati opredijeljenost za europski suživot na način da se prihvaćaju nove društveno-kulturne vrijednosti i standardi, ali da se istodobno čuvaju vlastita kultura i povijest te nacionalni identitet.

 

Cilj je školskog kurikuluma:

osigurati sustavan način učenja o svijetu, prirodi, društvu, ljudskim dostignućima, o drugima i sebi te zadovoljiti specifične pojedinačne interese učenika.
poticati i kontinuirano unapređivati intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni, i duhovni razvoj učenika u skladu s njihovim sklonostima i sposobnostima.
stvoriti mogućnost da svako dijete uči i bude uspješno
osposobiti učenike za samostalno učenje, naučiti ih kako učiti i pomoći im u učenju
pripremiti učenike za mogućnosti, izazove, iskušenja koje ih čekaju u životu
poučiti učenike vrijednostima dostojnih čovjeka, ljudskim pravima i pravima djece
upoznati učenike sa sadržajima i načelima zdravog življenja
poučiti učenike načelima poštivanja različitosti i interkulturalnog razumijevanja
odgojiti učenike za moralno rasuđivanje te slobodu mišljenja, svijesti i savjesti.


[OPŠIRNIJE]Okvirni vremenik pisanih provjera znanja 2015./2016. godine
Klaudija Franković / datum: 28. 9. 2015. 13:10

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (od 27.10.2010.) u čl. 10. predviđa okvirni (podložan promjenama) vremenik pisanih provjera znanja koji škola objavljuje na svojoj internet stranici.

Prema tom pravilniku učenik u jednom danu može pisati jednu pisanu provjeru, a u jednom tjednu najviše četiri pisane provjere.

Okviran vremenik pisanih provjera znanja za I. polugodište školske godine 2015/2016. po razrednim odjelima:


[OPŠIRNIJE]Elementi i kriteriji za vrednovanje vladanja učenika
Klaudija Franković / datum: 3. 9. 2015. 08:19

Na temelju Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 2010.) Učiteljsko vijeće Osnovne škole Trpanj (u daljnjem tekstu Škola), na prijedlog radne skupine, donijelo je 28. kolovoza 2015. godine Odluku o elementima i mjerilima za vrednovanje vladanja učenika za školsku godinu 2015./2016.


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Klaudija Franković / datum: 9. 7. 2015. 11:25

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ
Kralja Tomislava 41, 20240 TRPANJ
KLASA: 602-02/15-01/12
URBROJ:  2117/1-29-01-15-13
Trpanj,  9. srpnja 2015.

Temeljem čl. 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br.NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), ravnatelj Osnovne škole Trpanj, Trpanj dana 9. srpnja 2015. godine donosi

O D L U K U
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Službenik za zaštitu osobnih podataka u Osnovnoj školi Trpanj, Trpanj.

Članak 2.
Službenikom za zaštitu osobnih podataka imenuje se Klaudija Franković koja radi na radnom mjestu tajnice Škole.

Članak 3.
Službenik za zaštitu osobnih podataka:

vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka,
vodi brigu o ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka,
surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka,
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o zaštiti osobnih podataka i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, za vrijeme i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Ravnatelj:
Lovro Dabelić

 


[OPŠIRNIJE]Popis udžbenika za OŠ Trpanj
Klaudija Franković / datum: 3. 7. 2015. 11:17

[OPŠIRNIJE]Imenovanje osobe za zaštitu dostojanstva radnika
Klaudija Franković / datum: 4. 5. 2015. 11:21

[OPŠIRNIJE]Financijski izvještaj za 2014. godinu
Klaudija Franković / datum: 9. 2. 2015. 09:20

[OPŠIRNIJE]GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2014./2015.
Klaudija Franković / datum: 30. 9. 2014. 12:15

[OPŠIRNIJE]VREMENIK PISANIH PROVJERA ZNANJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.
Klaudija Franković / datum: 30. 9. 2014. 11:56

[OPŠIRNIJE]ŠKOLSKI KURIKULUM 2014./2015.
Klaudija Franković / datum: 15. 9. 2014. 10:52

[OPŠIRNIJE]POPIS UDŽBENIKA ZA 2014./2015.
Klaudija Franković / datum: 1. 8. 2014. 12:02

[OPŠIRNIJE]Pravilnik o ocjenjivanju.pdf
Klaudija Franković / datum: 28. 9. 2011. 08:17

[OPŠIRNIJE]Kriteriji ocjene vladanja
Klaudija Franković / datum: 22. 9. 2011. 09:20

[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju